Contact

 
  e-mail:
ogólny: tramec@tramec.pl
sekreteriat: biuro@tramec.pl
dział handlowy:  marketing@tramec.pl
serwis: serwis@tramec.pl
TRAMEC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1
66-130 BOJADŁA (koło Zielonej Góry)
tel. +48 68 352 62 00
fax +48 68 352 38 99

Skype: tramecpolska

KRS 0000175071
NIP: PL 9730770212
REGON: 978055392
 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1 412.500 PLN
Kapitał wpłacony w całości

 

Dostawcy

     
TRAMEC S.R.L.

via Bizzarri 6
Calderara di Reno (BO) Italy
tel. +39 051 / 728 935
fax +39 051 / 728 937

www.tramec.it
REGGIANA RIDUTTORI

via M. di Marzabotto 7
42020 S.Polo D'Enza Italy
tel. +39 522 / 259 111
fax +39 522 / 874 321

www.reggianaridutt.it
GB GearBoxes s.r.l.

Via Giuseppe Dozza 48/50, 
40069 Zola Predosa - Bologna 
Phone: +39 051 758517  
Fax: +39 051 751575 

www.gbgearboxes.it
     
 
BESEL S.A

ul. Elektryczna 8
49-300 BRZEG
tel. 077 / 416 28 61 wew. 261
fax 077 / 416 28 61 wew. 227

www.besel.pl
VARMEC S.R.L.

via dell'Industria 13
36016 Thiene(VI) Italy
tel. +39 445 / 368 532
fax +39 445 / 370 734

www.varmec.com
Celma Indukta S.A.

CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn
TEL. 33 4701 800

www.cantonigroup.com

 

DYSTRYBUTORZY

   
BESEL S.A

ul. Elektryczna 8
49-300 BRZEG
tel. 077 / 416 28 61 wew. 261
fax 077 / 416 28 61 wew. 227

www.besel.pl
Celma Indukta S.A.

CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 19, 43-400 Cieszyn
TEL. 33 4701 800

www.cantonigroup.com
F.T.H. TECHNOS S.C.

ul. Astrów 8
43-365 WILKOWICE
tel. 0600 824 994
fax 033 / 817 02 52

www.technos.com.pl

 

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

     
RAMEC POLSKA Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 1
66-130 BOJADŁA (koło Zielonej Góry)
tel. +48 68 352 62 00
fax +48 68 352 38 99

e-mail: serwis@tramec.pl